);

Bidrag till djursjukvård

Ansökan om bidrag från Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse har till ändamål att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård på djursjukhus och mediciner för djuren. Stiftelsen förvaltas av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

Du måste uppfylla följande kriterier för att ansöka om bidrag

  • Din årsinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp (för närvarande 189 200 kr före skatt)
  • Du får inte ha tillgångar som är värda mer än ett prisbasbelopp (för närvarande 47 300 kr).
  • Du ska ha vårdat eller ha för avsikt att vårda ditt sällskapsdjur på ett djursjukhus.
  • Även om vården varit dyrare kan du endast få bidrag för ett maxbelopp om 10 000 kr.

Så här ansöker du

  • Till ansökan ska du bifoga fakturor från djursjukhuset eller kvitto på de mediciner som du söker bidrag för.
  • Du ska också bifoga underlag som styrker dina inkomstuppgifter i ansökningsblanketten. Om du inte kan bifoga sådant underlag kan Stiftelsen istället beställa en kopia av ditt slutliga skattebesked från Skatteverket. Kryssa i så fall i det alternativet på blanketten.
  • För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver vi även ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt Stiftelsens personuppgiftspolicy.
  • För att handlägga din ansökan behöver vi normalt ca 2-4 veckor. Om Stiftelsen ska beställa ett slutligt skattebesked från Skatteverket kan handläggningen ta längre tid.
  • Ansökningsblankett

Hämta blankett (PDF-format)

Ansökan skickas till:
Anna‐Stina & Irma Bergströms Stiftelse, c/o Redovisarna
Skinnarviksringen 2
117 27 Stockholm