Kompetensutveckling

Stiftelsen önskar se en långsiktig satsning på utbildning och kompetensutveckling av medarbetarna i syfte att förbättra verksamheterna och därmed möta de krav som djurägare och myndigheter ställer på dagens djursjukvård.

För närvarande görs en särskild satsning på utveckling av kompetensen hos narkossjuksköterskor. Kostnaden är främst relaterad till bortfall av arbetstid och ökad bemanning där en stor del ligger i den praktiska utbildningen där den sköterska som är under utbildning behöver gå parallellt med en erfaren narkossköterska. I takt med att utbildningsbehovet inom detta område fylls utvärderar Stiftelsen tillsammans med djursjukhusen vilka andra områden som är i behov av särskilda vidareutbildningsinsatser.

Det är Stiftelsens övertygelse att en hög kompetens är av avgörande betydelse för kvaliteten i såväl sjukvård som omsorg för våra sällskapsdjur.