);

Forskningsprojekt

Stiftelsen är i högsta grad med och driver den veterinärmedicinska utvecklingen framåt genom omfattande satsningar på klinisk forskning. Dels ges finansiering till AniCuras forskningfond. Dels startade Stiftelsen hösten 2015 en process för egen utlysning av forskningsmedel. Medlen ska gå till patientnära klinisk forskning som görs i samarbete mellan veterinärer vid AniCura Djursjukhuset Albano, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen eller AniCura Gärdets djurklinik och seniora forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Villkoret att forskare ska vara med och leda projekten har varit angeläget för Stiftelsen för att säkerställa kvaliteten i forskningen. Stiftelsen är också angelägen om att forskningen verkligen ska leda till att angelägna frågeställningar i det praktiska kliniska arbetet ska kunna lösas med en direkt förbättrande effekt på djursjukvården. Därför hölls innan utlysningen en gemensam workshop där veterinärer vid de aktuella djursjukhusen och forskare vid SLU gemensamt diskuterade och identifierade angelägna sådana områden och möjliga samarbeten. Avsikten är att såväl workshop som utlysning av forskningsmedel ska komma att ske årligen.

Stiftelsen ser sitt engagemang i forskningen som ett långsiktigt åtagande.

Läs våra senaste pressmeddelanden på SLU