Unikt ögoninstrument till AniCura Djursjukhuset Albano

I juni 2016 beslutade Stiftelsen att finansiera ett nytt ögoninstrument till AniCura Djursjukhuset Albano, ett kombinerat cSLO/OCT-instrument (konfokal scanninglaser oftalmoskop och optisk koherenstomograf), det första i sitt slag i Norden för djur! Detta innebär en kraftig uppgradering och förfining av ögondiagnostik i Albano’s oftalmologi- och neurologicentrum.

Instrumentet möjliggör fotografering av ögonbotten och kammarvinkel med säkrare diagnos och progonos på djur med näthinnesjukdomar respektive grön starr. Det ökar också säkerheten i uppföljning av insatta behandlingar på exempelvis diabetespatienter. Instrumentet ger även bilder av näthinnan i genomskärning – det mest unika – som för första gången gör det möjligt att bedöma hur allvarliga (djupa) eventuella defekter är.

På oftalmologicentrum finns även utrustning för funktionstest av näthinna och synbanor som AniCura’s forskningsfond gett bidrag till.