Mindre bemedlade djurägare

Stiftelsen administrerar Anna-Stina och Ingmar Bergström Stiftelse som har i syfte att finansiera djursjukvård för mindre bemedlade djurägare. Sjukvården ska ges vid något av AniCuras två djursjukhus i Stockholm.

Särskilda kriterier behöver uppfyllas för att ekonomisk hjälp ska kunna beviljas.