);

Bidrag till djursjukvård

Ansökan om bidrag från Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse har till ändamål att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård av djuren hos veterinär samt till mediciner för djuren. Stiftelsen förvaltas av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm.

Du måste uppfylla följande kriterier för att ansöka om bidrag

 • Din årsinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp (för närvarande 190 400 kr före skatt)
 • Du får inte ha tillgångar som är värda mer än ett prisbasbelopp (för närvarande 47 600 kr).
 • Du ska ha vårdat ditt sällskapsdjur hos veterinär.
 • Även om vården varit dyrare kan du endast få bidrag för ett maxbelopp om
  10 000 kr per kalenderår och djurägare även om du äger fler djur.
 • Om vården av djuret kostat mer än 10 000 kr betalar inte stiftelsen det överskjutande beloppet.

Så här ansöker du

 • Till ansökan ska du bifoga fakturor från djursjukhuset eller kvitto på de mediciner som du söker bidrag för.
 • Stiftelsen beviljar inte bidrag som förskott inför behandling.
 • Du ska också bifoga underlag som styrker dina inkomstuppgifter i ansökningsblanketten. Om du inte kan bifoga sådant underlag kan Stiftelsen istället beställa en kopia av ditt slutliga skattebesked från Skatteverket. Kryssa i så fall i det alternativet på blanketten.
 • För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver vi även ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt Stiftelsens personuppgiftspolicy.
 • För att handlägga din ansökan behöver vi normalt ca 2-4 veckor. Om Stiftelsen ska beställa ett slutligt skattebesked från Skatteverket kan handläggningen ta längre tid.
 • Ansökningsblankett

Hämta blankett (PDF-format)

Ansökan skickas till:
Anna‐Stina & Irma Bergströms Stiftelse, c/o Redovisarna
Skinnarviksringen 2
117 27 Stockholm