Bidrag till djursjukvård

Stiftelsen har idag ett nära samarbete med de tidigare ägda djursjukhusen, Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Gärdets Djurklinik vilka numera ingår i djursjukvårdsföretaget AniCura där Stiftelsen är delägare.  Stiftelsens vision är att djursjukhusen ska vara ledande inom kvalificerad djursjukvård med hög tillgänglighet, bästa möjliga vård och den senaste veterinärmedicinska utvecklingen - och stödjer därför finansiellt olika projekt med dessa syften. Nedan beskrivs projekt där stiftelsen gjort stora investeringar de senaste åren.  

 • Kompetensutveckling
 • Laboratorium på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
 • Neurologicentrum på AniCura Djursjukhuset Albano
 • Renovering och utbyggnad av intensivvårdsavdelningen på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen
 • Forskning
 • Mindre bemedlade djurägare
 • Legitimerade djursjukskötare
 • dsfdsfdsf
  Unikt ögoninstrument till AniCura Djursjukhuset Albano
 • Hemlösa hundar