);

Bidrag till djursjukvård

Ansökan om bidrag från Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse

Anna-Stina och Irma Bergströms Stiftelse har till ändamål att lämna mindre bemedlade ägare av sällskapsdjur bidrag till vård av djuren hos veterinär samt till i samband med vårdtillfället utskrivna mediciner för djuren.

Du måste uppfylla följande kriterier för att ansöka om bidrag

 • Din årsinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp (för närvarande 190 400 kr före skatt)
 • Du får inte ha tillgångar som är värda mer än ett prisbasbelopp (för närvarande 47 600 kr).
 • Du ska ha vårdat ditt sällskapsdjur hos veterinär.
 • Även om vården varit dyrare kan du endast få bidrag för ett maxbelopp om
  10 000 kr per kalenderår och djurägare även om du äger fler djur.
 • Om vården av djuret kostat mer än 10 000 kr betalar inte stiftelsen det överskjutande beloppet.

Så här ansöker du

 • Till ansökan ska du bifoga fakturor från djursjukhuset eller kvitto på de mediciner som du söker bidrag för.
 • Stiftelsen beviljar inte bidrag som förskott inför behandling.
 • Du ska också bifoga underlag som styrker dina inkomstuppgifter i ansökningsblanketten. Om du inte kan bifoga sådant underlag kan Stiftelsen istället beställa en kopia av ditt slutliga skattebesked från Skatteverket. Kryssa i så fall i det alternativet på blanketten.
 • För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver vi även ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt Stiftelsens personuppgiftspolicy.
 • För att handlägga din ansökan behöver vi normalt ca 2-4 veckor. Om Stiftelsen ska beställa ett slutligt skattebesked från Skatteverket kan handläggningen ta längre tid.
 • Ansökningsblankett

Hämta blankett (PDF-format)

Ansökan skickas till:
Anna‐Stina & Irma Bergströms Stiftelse, c/o Redovisarna
Skinnarviksringen 2
117 27 Stockholm