);

Om stiftelsen

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm grundades 1969 med syftet att driva och verka för dygnet-runt-öppen djursjukvård i Storstockholmsområdet. Målsättning var att säkerställa en tillgänglig och högkvalitativ öppen och sluten djursjukvård i ständig utveckling.

Stiftarna var Kennelklubben, Svenska Blå Stjärnan, Svenska Djurskyddsföreningen samt Stockholms stad. De tre förstnämnda är fortsatt aktiva i stiftelsen.

För att uppnå detta har Stiftelsen, som inte har några vinstkrav, regelbundet investerat i avancerad medicinsk utrustning samt kompetensutveckling av medarbetarna vid de tidigare ägda djursjukhusen. Investeringarna sker såväl genom egna medel som genom erhållna arv och andra gåvor.

Aktuellt